Pozor na náboje

Platí jasná zásada
oxidační číslo se ve vzorci psát nemusí. U iontů se musí psát náboj. Oxidační číslo není náboj.

Příklady

 

název

vzorec
s oxidačními čísly

běžný vzorec
bez vyznačených oxidačních čísel -
stejný význam

špatně napsaný vzorec dané látky -
příp. úplně jiná sloučenina či prvek, než požadovaná

1.

siřičitan

(SIVO3- II)2-

SO32-

SO3   jiná látka (oxid sírový)

2.

sulfid

(S-II)2-

S2-

S   jiná látka (síra)

3.

hydrogensíran

(HISVIO4- II)-

HSO4-

HISVIO4- II    nebo HSO4   - nesmysly

4.

síran hlinitý

Al2III(SVIO4- II)3- II

Al2(SO4)3

 

5.

železitý kation

(FeIII)3+

Fe3+

Fe   jiná látka (železo)

6.

dithiokyanatoželezitý kation

[FeIII(SCN)2-I]+

[Fe(SCN)2]+

[Fe(SCN)2]   jiná látka (thiokyanatan železnatý !)

7.

chlorid dithiokyanatoželezitý

[FeIII(SCN)2-I]ICl-I

[Fe(SCN)2]Cl

 

8.

peroxid

(O2-I)2-

O22-

(O2)   jná látka (kyslík)

9.

peroxid draselný

K2I(O2)-II

K2O2

 

10.

tetrahydroxohlinitan

[AlIII(OH)4-I]-

[Al(OH)4]-

[AlIII(OH)4-I]   nebo [Al(OH)4] nesmysly

11.

tetrahydroxohlitan draselný

KI[AlIII(OH)4-I]-I

K[Al(OH)4]

 

12.

hlinitá sůl

(AlIII)3+

Al3+

Al   jiná látka (hliník)

13.

bromid

(Br-I)-

Br-

Br   jiná látka (atom bromu - radikál)

14.

bromnan

(BrIO-II)-

BrO-

BrO   nesmysl (oxid bromnatý - neexistuje)


Poznámky pod čarou

Součet oxidačních čísel všech atomů v elektroneutrální molekule (vzorci) je roven nule.
Součet oxidačních čísel všech atomů v iontu je roven jeho náboji.

Jednotkový náboj minus i plus se píše vpravo nahoře těsně za vzorcem bez číslice 1, takže ne 1-, ale -; a ne 1+, ale pouze +. Ostatní náboje (opět těsně vpravo nahoře za vzorcem) se píší 2+, 3+,... 2‑, 3-,.. a ne -2, -3,... nebo +2, +3,... !! Oxidační čísla (římské číslice) se musí psát -I resp. I, není možno psát jen +,-; bez římských číslic se znaménko automaticky považuje za náboj.

Zcela výjimečně se musí nechat ve vzorci vyznačená oxidační čísla, jinak nelze od sebe rozlišit sloučeniny, př.:
Berlínská modř: hexakynoželeznatan draselno-železitý KFeIII[FeII(CN)6]
Turnbullova modř: hexakynoželezitan draselno-železnatý KFeII[FeIII(CN)6]