Výuka

Základy technické chemie - kombinovaná forma (A1TK)výsledky písemných prací XLS
Obsah průběžných písemných prací ZS 2018
níže uvedený obsah je orientační, upřesněn bude na výukovém bloku předcházejícímu písemné práci

1. písemná práce (2.11.2018):
názvosloví - prvky, binární sloučeniny (halogenidy, oxidy, sulfidy), kyanidy, hydroxidy, kyseliny, soli a hydrogensoli kyselin, hydráty solí, některé binární sloučeniny vodíku
pojmy: nuklid , prvek, izotopy, určení symbolu nuklidu
výpočty: molární hmotnost, látkové množství a hmotnost čistých látek, hustota roztoků, hmotnostní zlomek
příklady k procvičení DOC


2. písemná práce (24.11.2018):
názvosloví iontů
názvosloví uhlovodíků (alkany, alkeny, alkyny - včetně cyklických, aromatické uhlovodíky)
stavová rovnice ideálního plynu - výpočty látkového množství, objemu, hmotnosti plynu
příklady k procvičení DOC
výpočty z rovnic chemických reakcí
příklady k procvičení DOC

Pokud jste nezvládli 1. a 2. písemnou práci (viz podmínky), budete psát Zkouškovou písemnou práci (přihlašujte se ve STAGu, pokud nevyhovují termíny, tak napište email a domluvíme jiný):
obsah písemky bude náplň 1. a 2. písemné práce + názvosloví jednoduchých aromatických uhlovodíků, halogenderivátů, alkoholů a karboxylových kyselin + vzorce, názvy a značky probraných polymerů


Studijní materiály

Chemie obecná   (PDF)
Základy chemie (skripta v PDF, VSCHT Praha)
Kyselost a zásaditost (otázka č A7).PDF
Chemické reakce (otázka č A11, A12).PDF
Galavanické články (část otázky č A9).PDF
Kafka S.: Příklady a úlohy z obecné a anorganické chemie on-line
Kafka S.: Příklady a úlohy z obecné, anorganické a organické chemie. 3. vydání, UTB, Zlín, 2006. (skripta)
Některé reakce kyselin a jejich solí: kyseliny.doc
Chemická rovnováha: chemrov.doc
Výpočty pH: ph.doc
Elektrolýza: DOC
Mnemotechnická pomůcka pro zapamatováni periodické soustavy prvků: mnemo.doc
Periodická soustava prvků:   HTML  /  PDF

Názvosloví:
Některé zásady pro psaní vzorců
Názvosloví anorganických sloučenin (binární sl., kyseliny, soli): nazvoslovi.doc
Triviální názvy některých anorganických sloučenin: mineral1.doc
Uhlovodíky uhlovodiky.doc
Halogenderiváty halogenderivaty.doc
Alkoholy a fenoly alkohol.doc
Aminy, amoniové soli, nitrosloučeniny a nitrososloučeniny aminnitro.doc
Karboxylové kyseliny a estery karboxyl.doc